+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 วันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐        ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติก¬¬       วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑        วันครู ประจำปี ๒๕๖๑ อบจ.กาฬสินธุ์       ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซ่มถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ อําเภอเขาวง)       ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคําบง อําเภอห้วยผึ้ง)        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนามะเขือ อ.สหัสขันธ์)       ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด )        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสอนศรี อ.คําม่วง )     
  ค้นหาข่าว :   
  จัดซื้อจัดจ้าง ย้อนกลับ  
ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซ่มถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   [อ่าน 44 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ อําเภอเขาวง)  [อ่าน 48 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคําบง อําเภอห้วยผึ้ง)  [อ่าน 36 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนามะเขือ อ.สหัสขันธ์)  [อ่าน 44 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด )   [อ่าน 47 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสอนศรี อ.คําม่วง )  [อ่าน 46 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนวิเศษ หมู่ ๙ ตําบลโนนบุรี-บ้านท่าเรือ)   [อ่าน 40 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวาท หมู่ ๖ ตําบลโนนบุรี-บ้านเสริมชัยศรี )  [อ่าน 42 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต โครงการที่ ๒ )  [อ่าน 45 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต โครงการที่ ๑ )  [อ่าน 68 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง)  [อ่าน 47 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (จัดซื้อเสื้อคอกลมแขนสั้น TO BE NUMBER ONE)  [อ่าน 31 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการที่ ๒)  [อ่าน 48 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)  [อ่าน 43 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (จัดซื้ออาหารพร้อมนํ้าดื่ม)  [อ่าน 42 ครั้ง]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เดือนสิงหาคม-ตุลาคม) ประจําปี ๒๕๖๐   [อ่าน 62 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง (ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา)  [อ่าน 76 ครั้ง]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐   [อ่าน 118 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง  [อ่าน 116 ครั้ง]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (ชุดที่๓)  [อ่าน 120 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  302  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 16  
   2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 68  
สถิติเดือนนี้ : 1,039  
สถิติปีนี้ : 1,039  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 182,539  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.