+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน และถ่ายโอนภารกิจ รพสต. ในสังกัด       อบจ.กาฬสินธุ์ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหนุนเสริม ในโครงการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2565       ถักทอสายรัก ร้อยใจผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ ข้าราชการ ข้าราชการครูและพนักงาน อบจ.กาฬสินธุ์ สุดชื่นมื่นและอบอุ่น       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าวางศิลาฤกษ์สมทบทุนก่อสร้าง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์        นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมมอบเงินสนับสนุน การจัดงาน 500,000 บาท       ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 11 โครงการ     
  ค้นหาข่าว :   
  ประกาศ ย้อนกลับ  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  [อ่าน 37 ครั้ง]
รายงานการดำเนินการการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   [อ่าน 75 ครั้ง]
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  [อ่าน 68 ครั้ง]
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  [อ่าน 68 ครั้ง]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน  [อ่าน 64 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h  [อ่าน 128 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  [อ่าน 133 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  [อ่าน 140 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม  [อ่าน 147 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  [อ่าน 105 ครั้ง]
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของ อบจ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564  [อ่าน 121 ครั้ง]
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565รอบ6เดือน(e-plannacc)  [อ่าน 138 ครั้ง]
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2564รอบ12เดือน(e-plannacc)  [อ่าน 120 ครั้ง]
ประกาศกรมโยธาและผังเมือง เรื่อง บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ พ.ศ.๒๕๖๔  [อ่าน 154 ครั้ง]
รายงานผลในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565  [อ่าน 159 ครั้ง]
รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment–ITA)2564  [อ่าน 139 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี  [อ่าน 459 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง  [อ่าน 357 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง จำนวน ๑๗ โครงการ  [อ่าน 336 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน  [อ่าน 357 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  55  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 3  
   2  3  
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 178  
สถิติปีนี้ : 8,202  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 278,299  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.