+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวเล็กและงานลอยกระทง เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไป       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์รับรางวัลเลิศรัฐ (รางวัลระดับประเทศ)       ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีเยาวชนและประชาชน เทศบาลตำบลโคกศรี ครั้งที่ ๔๑       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช       รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เส้นทางความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Path) แผนความก้าวหน้าในอาชีพการเปลี่ยนตําแหน่งและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ วันปิยมหาราชา       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕     
  ค้นหาข่าว :   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ  
การจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google Forms  [อ่าน 350 ครั้ง]
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  [อ่าน 592 ครั้ง]
บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)  [อ่าน 422 ครั้ง]
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี ๒๕๖๑  [อ่าน 319 ครั้ง]
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   [อ่าน 282 ครั้ง]
วันปิยมหาราช ประจำปี 2561  [อ่าน 297 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์  [อ่าน 301 ครั้ง]
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานพิธีเปิดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลโนนบุรี  [อ่าน 306 ครั้ง]
กองทุนฟื้นฟูฯ กาฬสินธุ์ รับโล่กองทุนดีเด่น ระดับเขต  [อ่าน 375 ครั้ง]
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ  [อ่าน 277 ครั้ง]
ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561  [อ่าน 720 ครั้ง]
พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [อ่าน 310 ครั้ง]
โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์  [อ่าน 284 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  [อ่าน 349 ครั้ง]
พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  [อ่าน 281 ครั้ง]
ประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอกมลาไสย ประจำปี 2561  [อ่าน 712 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561  [อ่าน 333 ครั้ง]
โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ์  [อ่าน 939 ครั้ง]
โรงเรียนบัวขาวจัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงศิลปะของนักเรียน  [อ่าน 892 ครั้ง]
โครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑  [อ่าน 1234 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  350  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      9 | 18  
 1  2  3  4  5  6  7  8    10  
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 12  
สถิติเดือนนี้ : 805  
สถิติปีนี้ : 19,043  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 221,518  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.