+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนลําปาววิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางธัญวดี โพธิชัย ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ภารโรง        อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ      
  ค้นหาข่าว :   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ  
บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)  [อ่าน 323 ครั้ง]
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี ๒๕๖๑  [อ่าน 254 ครั้ง]
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   [อ่าน 235 ครั้ง]
วันปิยมหาราช ประจำปี 2561  [อ่าน 254 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์  [อ่าน 259 ครั้ง]
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานพิธีเปิดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลโนนบุรี  [อ่าน 266 ครั้ง]
กองทุนฟื้นฟูฯ กาฬสินธุ์ รับโล่กองทุนดีเด่น ระดับเขต  [อ่าน 295 ครั้ง]
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ  [อ่าน 245 ครั้ง]
ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561  [อ่าน 567 ครั้ง]
พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [อ่าน 250 ครั้ง]
โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์  [อ่าน 250 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  [อ่าน 299 ครั้ง]
พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  [อ่าน 243 ครั้ง]
ประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอกมลาไสย ประจำปี 2561  [อ่าน 398 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561  [อ่าน 279 ครั้ง]
โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ์  [อ่าน 909 ครั้ง]
โรงเรียนบัวขาวจัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงศิลปะของนักเรียน  [อ่าน 863 ครั้ง]
โครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑  [อ่าน 1175 ครั้ง]
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑   [อ่าน 1005 ครั้ง]
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑  [อ่าน 992 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  328  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      8 | 17  
 1  2  3  4  5  6  7    9  10  
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 84  
สถิติเดือนนี้ : 1,870  
สถิติปีนี้ : 13,649  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,124  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.