+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineQ&Ayoutube info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (e-plannacc)       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (e-plannecc)       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”       นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด     
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน” ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 6 เมษายน 2564 00:16:14   อ่าน : 110 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย
“เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน”

 

              (5 เม.ย.64) เวลา 18.30 น. ณ เวทีสังคีตศาลากาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นางวิไลพร นิพัฒน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมนางภัลลิกา ดลรักษ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนางสาวสรัญธร ไผ่พุทธ  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 โดยมีศาตราจารย์กิตติคุณ  ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธาน และนายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมของถิ่นให้แพร่หลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนส่งเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานในสังกัดบัณฑิตพัฒนาศิลป์ เป็นการแสดงความรู้ความสามารถของคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปอย่างแพร่หลาย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระกรุณาธิคุณอุ่นเกล้าชาวบัณฑิตพัฒนศิลป์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ผลงานระดับนานาชาติการบรรเลงและการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ การบรรเลงและการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์มหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย การบรรเลงและการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์วิถีไทย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลการ นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

        ศิลปวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติต่างๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางศิลปวัฒนธรรม มีแหล่งทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามากมาย นับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เหมาะแก่การนำมาสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์สืบทอดสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลปทัศนศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นรากเหง้าของชาติให้ดำรงอยู่ ก้าวไกลและยั่งยืนตลอดไป

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 38  
สถิติเดือนนี้ : 989  
สถิติปีนี้ : 7,349  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 255,722  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.