+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน แข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563       อบจ.กส ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Nongibut Love Running       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นรายเดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔(๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จํานวน ๒ โครงการ        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง ภารโรง)       อบจ.กส.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายฯ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 25 มกราคม 2564 21:00:06   อ่าน : 138 ครั้ง
รายละเอียด :

 25  มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายจักรี  แสงสุริยินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และหัวหน้าฝ่ายฯ 

ทั้งนี้ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมได้มีพิธีมอบเงินให้แก่ครอบครัวนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัยโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วาระการประชุมในวันนี้มีหัวข้อราชการ ได้แก่ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 29 คน

   วาระการประชุมเรื่องแนวทางการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามที่จังหวัด ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการในการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล  ใจกริ่ม) ที่ประชุมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ 11 ประการ ได้แก่ ความรู้คู่คุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ใส่ใจความสะอาด มีมารยาทแบบไทย รักษาวินัยจราจร ทรัพยากรต้องรักษา รู้ค่าประชาธิปไตย ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ยึดหลักของประชาชนเศรษฐกิจพอเพียง และเคียงคู่จิตอาสา เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 12 โรงเรียน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการโดยเคร่งครัดต่อไป  นโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรทุกคน  เวลาการมาปฏิบัติราชการ การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การรักษาความสะอาด การแต่งกาย  และการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ ทุกครั้ง จากนั้นได้ประชุมหารือข้อราชการตามวาระอื่นๆต่อไป


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน แข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
อบจ.กส ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Nongibut Love Running
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กส.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 577  
สถิติปีนี้ : 4,529  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 252,902  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.