+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน แข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563       อบจ.กส ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Nongibut Love Running       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นรายเดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔(๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จํานวน ๒ โครงการ        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง ภารโรง)       อบจ.กส.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา     
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องถวายราชสักการะวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 28 ธันวาคม 2563 10:48:32   อ่าน : 189 ครั้ง
รายละเอียด :

             เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายนพกุล  ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติของ สมเด็จพระศรีสรรเพชร์ (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4) พระมหากษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่ ที่รู้กันจักกันดีในพระนาม สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือ สมเด็จพระเจ้าตาก (สิน) มหาราช’   ด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะบทบาทในการกอบกู้เอกราชของชาติ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดิมชื่อ " สิน " ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 17เมษายน พุทธศักราช 2277บิดาเป็นชาวจีนชื่อ "ไหฮอง"มารดาชื่อ "นกเอี้ยง" ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการศึกเป็นอย่างยิ่ง ฉลาดเป็นเลิศ มีความมานะอดทน กล้าหาญ จึงเจริญในตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ๆ ตามลำดับ ในตำแหน่งพระยาตากเจ้าเมืองตาก ได้เลื่อนเป็นพระยาวชิรปราการสำเร็จราชการ เมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ แต่ยังมิทันได้ไปปกครองเมือง พม่าก็ยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา จึงอยู่ช่วยราชการในเมืองหลวง ทรงบัญชาการสู้รบกับพม่าอย่างเข้มแข็ง พม่าต้องล่าถอยกลับไปหลายคราเมื่อเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2310 บ้านเมืองระส่ำระสาย ไพร่พลอิดโรย ขาดเสบียงอาหาร และขาดศาสตราวุธพระยาตาก ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกตีฝ่าวงล้อมพม่า ออกจากกรุศรีอยุธยามุ่งมายังหัวเมืองตะวันออก เข้าตีเมืองจันทบุรีได้ และตั้งทัพอยู่ที่จันทบุรี เพื่อรวบรวมไพร่พล และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อกลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ที่ทำให้ได้รับสมัญญา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ พระราชกรณียกิจการกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษในการรวบรวมไพร่พล ทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า และได้รับชัยชนะในที่สุดเป็นการกอบกู้อิสรภาพของชาตีไทยกลับคืนมา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2310 หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเพียง 7 เดือน พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ณ วันพุธ เดือนอ้าย แรม 4 ค่ำ จุลศักราช 1129 ปีชวด ตรงกับ

วันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 9 แต่เรียกขานกันทั่วไปตามพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เนื่องจากได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 พระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ 15 ปี


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน แข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
อบจ.กส ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Nongibut Love Running
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กส.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 579  
สถิติปีนี้ : 4,531  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 252,904  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.