+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 10 กันยายน 2563 08:59:02   อ่าน : 70 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ ๘  กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พี่น้องประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค, สวนปันบุญ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านหัวแฮด ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดถือปฏิบัติ และให้ประชาชนในพื้นที่มีการดำรงชีวิตตามหลักความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดรายได้ สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งเป็นครัวเรือนต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้  สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่สนใจเรื่องการทำเกษตรแบบพอเพียงในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๔๐ คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้

โดยในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้เข้ารับการอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สวนปันบุญ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในหัวข้อ การทำเกษตรอินทรีย์วิถีปันบุญ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพให้คนในชุมชนได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี, การนำเทคโนโลยีมาใช้การเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน และดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านหัวแฮด ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในหัวข้อ สาธิตการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีรูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล และการเรียนรู้ฐานการทำเกษตรพอเพียง


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒
อบจ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 21  
สถิติเดือนนี้ : 1,354  
สถิติปีนี้ : 16,875  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,656  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.