+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)     
อบจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนระดับปริญญาตรี(อย่างต่อเนื่อง) ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 3 กันยายน 2563 16:41:09   อ่าน : 113 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนระดับปริญญาตรี(อย่างต่อเนื่อง)

                            เช้าวันนี้ (3 ก.ย. 63) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดและสนับสนุนให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผู้ที่ได้รับทุนนั้น จะเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน มีความขยันหมั่นเพียร โดยได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการของโรงเรียนในสังกัดและคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายยงยุทธ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา มาแล้วจำนวน 302 ทุน โดยมอบทุนการศึกษา ทุนละไม่เกิน 33,000 บาท ต่อปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนเป็นรุ่นที่ 13 โดยผู้ได้รับทุน สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 24 ทุน ทำให้ผู้ที่ได้รับทุนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว พร้อมนี้การศึกษาจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ให้กับผู้รับทุนในอนาคตต่อไป 

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 23  
สถิติเดือนนี้ : 1,356  
สถิติปีนี้ : 16,877  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,658  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.