+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)     
อบจ.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการในพื้นที่พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประจำปี 2563 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 3 กันยายน 2563 10:06:59   อ่าน : 56 ครั้ง
รายละเอียด :

 บ่ายวันนี้ ( 2 ก.ย.63) ณ โรงแรมชาร์ - ลอง บูทรีค ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานของวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการในการจัดทำของฝากของที่ระลึกเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีความรู้ในการออกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ์และเพื่อการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เกิดการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนที่มีความสนใจในจังหวัดกาฬสินธุ์  ทั้งนี้การอบรมประกอบด้วยกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายเชตะวัน บรรพชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ และการจัดทำของฝากของที่ระลึกเช่น ของที่ระลึกจากผ้า เครื่องประดับจากผ้า การทำพวงกุญแจและหมอนรองโทรศัพท์จากผ้า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดร.มัณฑนา ทองสุพล และอาจารย์หัสยา สิงห์ศรี จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพและประชาชนที่สนใจจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 60 คน เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2563 ในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 25  
สถิติเดือนนี้ : 1,358  
สถิติปีนี้ : 16,879  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,660  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.