+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 4 สิงหาคม 2563 16:16:49   อ่าน : 108 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

            ด้วยประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย เฮโรอีน กัญชา ยาบ้าฯลฯ แม้การปราบปรามที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงครามกับยาเสพติด โดยเน้นการปราบปรามและเพิ่มโทษ ตลอดทั้งสร้างความตระหนักรู้ก็ไม่ได้ทำให้ยาเสพติดหายไป จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้กำหนดแนวทาง “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง” คือ ยุทธการปิดล้อม ตรวจค้น ปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ์ การดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแบบบูรณาการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ์

            ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันยาเสพติดไม่ให้ระบาด จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๗๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.     ๑. เพื่อป้องปราบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

๒.   ๒. เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อตัดตอนการแพร่ระบาดยาเสพติดไม่ให้ลุกลามและส่งผลร้ายต่อหน่วยงาน

๓. ๓. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เป้าหมายที่มีการปฏิบัติงานในต่างพื้นที่ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงการระบาดของยาเสพติด สามารถหยุดยั้งไม่ให้ลุกลามและแพร่ระบาดออกไป

ซึ่งโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ครูตำรวจ (D.A.R.E.) หรือครูแดร์ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 21  
สถิติเดือนนี้ : 1,354  
สถิติปีนี้ : 16,875  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,656  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.