+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สค.-ธค.๖๓ จำนวน ๓๐ โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เพื่อความเป็นสิริมงคล       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องถวายราชสักการะวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       เลือกตั้งนายก อบจ. และสอบจ. กาฬสินธุ์ทุกเขตคึกคัก ศึกข้างชนช้าง คะแนนเบียดกันสูสี ผลคะแนนนายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้เก้าอี้ นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ไปครอง       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 โครงการ        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 โครงการ        นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานเลือกตั้งฯ อบจ.กาฬสินธุ์     
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม 2563 11:32:45   อ่าน : 166 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ บ้านปลาเค้าใหญ่ ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

            ด้วย เทศบาลตำบลหนองสอ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา ต่อยอด และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชุมชน เป็นเกษตรกรสร้างมูลค่า เป็นเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นธนาคารด้านพันธุกรรมพืชและพันธุกรรมสัตว์ให้กับข้าราชการ พนักงาน และประชาชนที่ต้องการนำไปต่อยอดขยายพันธ์ต่อไป

โดยมีการจัดทำแปลงสาธิต การปลูกพืชผัก ธนาคารปลา การเลี้ยงสัตว์แบบปศุสัตว์และการปลูกพืชอาหารสัตว์ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เพื่อความเป็นสิริมงคล
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องถวายราชสักการะวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เลือกตั้งนายก อบจ. และสอบจ. กาฬสินธุ์ทุกเขตคึกคัก ศึกข้างชนช้าง คะแนนเบียดกันสูสี ผลคะแนนนายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้เก้าอี้ นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ไปครอง
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานเลือกตั้งฯ อบจ.กาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมทุกภาคส่วน เดินรณรงค์โค้งสุดท้าย กระตุ้นประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 15  
สถิติเดือนนี้ : 970  
สถิติปีนี้ : 970  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 249,343  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.