+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ จัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ        อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 3 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก       พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมคล       พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEENS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “     
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม 2563 11:32:45   อ่าน : 50 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ บ้านปลาเค้าใหญ่ ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

            ด้วย เทศบาลตำบลหนองสอ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา ต่อยอด และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชุมชน เป็นเกษตรกรสร้างมูลค่า เป็นเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นธนาคารด้านพันธุกรรมพืชและพันธุกรรมสัตว์ให้กับข้าราชการ พนักงาน และประชาชนที่ต้องการนำไปต่อยอดขยายพันธ์ต่อไป

โดยมีการจัดทำแปลงสาธิต การปลูกพืชผัก ธนาคารปลา การเลี้ยงสัตว์แบบปศุสัตว์และการปลูกพืชอาหารสัตว์ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ จัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 204  
สถิติปีนี้ : 14,057  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 238,838  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.