+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ จัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ        อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 3 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก       พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมคล       พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEENS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “     
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม 2563 10:05:24   อ่าน : 522 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมงาน “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้ชื่องาน “สืบสานแพรวา พัฒนากาฬสินธุ์” ซึ่งประธานในพิธีเปิดฯได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ภายใต้ชื่องาน สืบสานแพรวา พัฒนากาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย ซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ พร้อมยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย มหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง ๑๘ อำเภอ, ชม/ชิม/ช็อป/สินค้า OTOP, OTOP New Normal, Green Market จากกลุ่มผลิตผู้ประกอบการทั้ง ๑๘ อำเภอ, การประกวดผ้าไหมแพรวา ๑๐ ลาย (ผ้าคลุมไหล่) และการเดินแบบผ้าแพรวาจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์

 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นจำนวน ๙๙๑,๑๘๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนบูรณาการที่เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง และคัดเลือก ยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัว พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีผลการดำเนินงานทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ จัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 204  
สถิติปีนี้ : 14,057  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 238,838  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.