+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อมวลชน มีผู้แอบอ้างเป็นทหารขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบัวขาว       การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดําเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างวถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.๑-๐๐๔๕ แยกทางหลวง อำเภอห้วยผึ้ง ถึงอำเภอนาคู ถึง บ้านไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding       แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หัวใจ ITA       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง     
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ครั้งที่1/2563 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 5 มิถุนายน 2563 15:18:59   อ่าน : 75 ครั้ง
รายละเอียด :

              กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  ครั้งที่1/2563

          5 มิถุนายน 63  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  ครั้งที่1/2563   โดยมีอนุกรรมจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม  เช่นอนุกรรมการด้านกายภาพบำบัด  อนุกรรมการด้านช่างเป็นต้น ได้ร่วมพิจารณาการนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์   โดยมาจาก  อปท.ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

         การอยู่อาศัยในบ้านจะมีปฏิสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของอยู่อาศัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอาบน้ำ รับประทานอาหาร พักผ่อน เข้าห้องน้ำ  การทำงาน นอน เมื่อคนพิการและผู้สูงอายุมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไป เช่น แขนขาใช้การไม่ได้ไปข้างหนึ่งหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิม หรือความสามารถด้านการมองเห็นลดลง เนื่องจากสูงอายุ ทำให้สมรรถนะของผู้อยู่อาศัยเปลี่ยนไป ไม่สามารถกระทำกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนเดิมได้ ดังนั้นจึงควรมีการปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของบ้านให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัย ที่ลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไปแล้ว ทำให้ผู้ที่อาศัยสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับกิจกรรมที่เคยทำได้ให้มากที่สุด เพราะหากผู้อยู่อาศัยสามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญขึ้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง จะส่งผลอย่างมากต่อการดำรงชีวิต สุขภาพ อนามัย ภาวะจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม ซึ่งในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้มานำเสนอขอปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  จาก  6  อำเภอ  8  อปท. จำนวน  46  ราย  รวมเป็นเงิน 896,648.48  บาท แยกเป็นอำเภอเมือง  จำนวน 12  ราย  อำเภอร่องคำ  จำนวน  8  ราย  อำเภอกมลาไสย  จำนวน  18  ราย  อำเภอกุฉินารายณ์  จำนวน  1  ราย  อำเภอนามน  จำนวน  4  ราย  อำเภอห้วยเม็ก  จำนวน  2  ราย  ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยบางรายก็ได้รับการซักถามข้อสงสัยจากอนุกรรมการในความถูกต้องเหมาะสมว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯหรือไม่  เมื่อได้รับคำตอบจากผู้เสนอไม่ติดใจจึงห็นชอบรับข้อเสนอทั้งหมด  46  ราย  เป็นหลักการใว้ก่อนส่วนรายละเอียด  ในแบบแปลนและประมาณการจะได้พิจารณาอีกครั้ง 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อมวลชน มีผู้แอบอ้างเป็นทหารขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบัวขาว
การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดําเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 14  
สถิติเดือนนี้ : 293  
สถิติปีนี้ : 12,494  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 237,275  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.