+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อมวลชน มีผู้แอบอ้างเป็นทหารขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบัวขาว       การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดําเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างวถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.๑-๐๐๔๕ แยกทางหลวง อำเภอห้วยผึ้ง ถึงอำเภอนาคู ถึง บ้านไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding       แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หัวใจ ITA       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 13:26:22   อ่าน : 82 ครั้ง
รายละเอียด :

              อบจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ  และคณะทำงาน  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

               22 พฤษภาคม  2560  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ  และคณะทำงาน  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๑  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  และกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมิน  ITA  และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  และให้หน่วยงานกำกับดูแลส่วนราชการพิจารณานำผลการประเมิน  ITA  ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน  ITA  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ดังนั้นเพื่อให้การประเมิน  ITA  ของอบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  - ๒๕๖๔  เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  ITA   จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ  คณะทำงาน  ITA  อบจ.กาฬสินธุ์  ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ  คณะทำงานการบริหารจัดการการดำเนินงาน  คณะทำงานตามตัวชี้วัดที่  คณะทำงานนำข้อมูล  OIT  ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และ เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด

 

 - รายงานการประชุม -


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อมวลชน มีผู้แอบอ้างเป็นทหารขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบัวขาว
การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดําเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 15  
สถิติเดือนนี้ : 294  
สถิติปีนี้ : 12,495  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 237,276  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.