+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๓ โครงการ       คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 จํานวน 6 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จํานวน ๑ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๔ โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 จํานวน 30 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๖ โครงการ       ประชาสัมพันธ์เพจศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๘ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๖ โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 10 มีนาคม 2563 09:44:27   อ่าน : 65 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์ใหม่และโรคติดต่ออุบัติใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2563
พร้อมนี้นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ในนามผู้จัดโครงการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้พบยอดผู้ป่วยในประเทศไทย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 4,518 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 4,185 ราย อนุญาตให้กลับบ้านและอยู่ระหว่างการติดต่อตามอาการ2,629 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล1,380 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 50 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 16 ราย กลับบ้านแล้ว 33 ราย และเสียชีวิต 1 ราย เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มาตรการที่สำคัญคือการป้องกันมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงสวมหน้ากากอนามัย ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย จึงจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์ใหม่และโรคติดต่ออุบัติใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรค
การจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เข้าอบรมจาก18 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 564 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และประโยชน์ วิธีการสวมใส่หน้าการอนามัย ตลอดจนการสอนวิธีเย็บและจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เพจศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมแนวทาง การป้องกันเชื้อ โควิด – 19
อบจ.กาฬสินธุ์ สามัคคีรวมพลังBig Cleaning Day พร้อมใจสู้ โคโรนา 2019 (COVID 19)
อบจ.กาฬสินธุ์ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มมร.ยโสธร
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 569  
สถิติปีนี้ : 7,500  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 232,281  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.