+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๓ โครงการ       คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 จํานวน 6 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จํานวน ๑ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๔ โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 จํานวน 30 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๖ โครงการ       ประชาสัมพันธ์เพจศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๘ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๖ โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือการจัดการศึกษาฯ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 10:25:13   อ่าน : 64 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน (สหกิจศึกษา) และการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติในหน่วยงาน (สหกิจศึกษา) และการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้การทำงาน (Co-op: Co-operative Education & WIL:Work-Integrate Learrning) ซึ่งจำเป็นต้องมีสถานประกอบการหรือองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะศูนย์โฮมสุข กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่เหมาะสมกับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน (สหกิจศึกษา) และการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลใจ โคตรแสง คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมการลงนามฯ ในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เพจศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมแนวทาง การป้องกันเชื้อ โควิด – 19
อบจ.กาฬสินธุ์ สามัคคีรวมพลังBig Cleaning Day พร้อมใจสู้ โคโรนา 2019 (COVID 19)
อบจ.กาฬสินธุ์ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 569  
สถิติปีนี้ : 7,500  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 232,281  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.