+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกวดราคาจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๑ โครงการ       แถลงข่าว “งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์” ประจำปี ๒๕๖๓       โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563จำนวน 3 โครงการ ในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563       พิธีเปิดงานรวมพลคนชนเผ่า และของดีอำเภอสมเด็จ ประจำปี ๒๕๖๓       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”ประจำปี ๒๕๖๓       พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๓       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 จํานวน 12 โครงการ       ประกาศประกวดราคาจ้าง จํานวน ๑ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการครูสังกัดอื่น       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 จํานวน 7 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันครู ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 16 มกราคม 2563 15:04:47   อ่าน : 77 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดงานวันครูขึ้น โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนกว่า ๔๐๐ คน เข้าร่วมงาน ซึ่งนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้

จากการกล่าวรายงานของ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการจัดงานวันครูเป็นประจำในทุกปี เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงเรียนอยู่ในสังกัดจำนวน ๑๒ โรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวนหลายร้อยคน ดังนั้นเมื่อครบรอบถึงวันครูในทุกปี จึงได้มีการจัดงานขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๒ โรงเรียน, เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานโดดเด่นให้สมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓, เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสนั่น พงษ์อักษร ประธานในพิธีได้กล่าวพบปะและให้โอวาทกับครู และผู้เข้าร่วมงานตอนหนึ่งว่า “ รัฐบาลได้เน้นให้การจัดการศึกษาทุกระบบได้มีการพัฒนาครู ซึ่งเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ การเสียสละ ประกอบคุณงามความดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรือง และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ผ่านการคัดเลือกผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์จนถึงปัจจุบัน และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานวันครู ที่ให้การสนับสนุนให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมกันสร้างสรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นของเราให้มีคุณภาพและยั่งยืนสืบไป ”

และได้มีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกผลงานดีเด่นของแต่ละสถานศึกษาจำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจ ให้ขวัญกำลังใจกับบุคลากรทางการศึกษาในการที่จะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าว “งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์” ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีเปิดงานรวมพลคนชนเผ่า และของดีอำเภอสมเด็จ ประจำปี ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน อำเภอยางตลาด ประจำปี ๒๕๖๓
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 85  
สถิติเดือนนี้ : 2,016  
สถิติปีนี้ : 3,895  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 228,676  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.