+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)     
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์ฯ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 4 ธันวาคม 2562 15:04:57   อ่าน : 223 ครั้ง
รายละเอียด :

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายจักรี แสงสุริยินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการอบรมศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวข้อ “การทำเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานตามรอยพ่อสู่การสร้างรายได้ครอบครัวและชุมชน” โดย นายชุมพล หลักคำ (อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์) และเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (๒ ธันวาคม ๒๕๖๒) คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะ เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายไชยณรงค์ เชื้อวงค์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 24  
สถิติเดือนนี้ : 1,388  
สถิติปีนี้ : 16,909  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,690  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.