+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ        อบจ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองลัดหลวง        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มถวายราช สักการะเนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จํานวน 2 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันครู       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     
อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 18 กันยายน 2562 15:31:05   อ่าน : 245 ครั้ง
รายละเอียด :

อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน

            18 กันยายน 2562​ เวลา 10.00 น.ณ วัดอโศการาม ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน นายอนันต์ จิตพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอำเภอนามน และนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน ประจำปี 2562 โดยมีนายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามนให้เกียรติร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้นายอุทัย อาษาศึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงในนามผู้จัดงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

 

ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงาน จะได้แสดงออกซึ่งกิจกรรมในการส่งเสริม บำรุง และสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสร้างสรรค์และจรรโลงงานวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นการส่งเสริมแสดง ซึ่งความพร้อมเพรียงในทางที่ดีงามและที่สำคัญก็คือ เป็นการเสริมสร้างความรักสมัครสมานและสามัคคี ของคนในชุมชน ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่เป็นมรดกสืบไป ภายในงานจัดให้มีการถวายเทียนพรรษา การประกวดสรภัญญ์พื้นบ้าน ประเภทเยาวชน และประชาชนทั่วไป พร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

          ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพันธะกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทที่หลากหลายและอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดไป

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองลัดหลวง
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มถวายราช สักการะเนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 50  
สถิติเดือนนี้ : 1,700  
สถิติปีนี้ : 1,700  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 226,481  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.