+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)     
อบจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 19 กรกฏาคม 2562 14:38:09   อ่าน : 245 ครั้ง
รายละเอียด :

 

อบจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

          18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เขตอำเภอหนองกุงศรี พร้อมข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก โรงเรียนดงมูลวิทยาคม นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 6 ราย ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง   พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนทีเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก จากนั้นนางเฉลิมขวัญฯ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก กับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลหนองกุงศรีและโรงเรียนดงมูลวิทยาคม พร้อมพบปะนักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคม

 

         สืบเนื่องจากนางสาวหัทยา  หงส์ชาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและเสียชีวิต สร้างความสูญเสียและโศกเศร้าให้แก่ครอบครัวและคณะครูนักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคมเป็นอย่างมาก อีกทั้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในขณะนี้  จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม จำนวนทั้งสิ้น 393ราย พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อำเภอทีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอสหัสขันธ์ อัตราป่วยเท่ากับ 95.47 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กมลาไสย ฆ้องชัย สามชัย นาคู คำม่วงตามลำดับ จากสถานการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายยงยุทธ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การกำจัดยุงลายให้แก่พื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกอีกด้วย

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 24  
สถิติเดือนนี้ : 1,388  
สถิติปีนี้ : 16,909  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,690  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.