+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนลําปาววิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางธัญวดี โพธิชัย ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ภารโรง        อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 16 กรกฏาคม 2562 11:32:14   อ่าน : 54 ครั้ง
รายละเอียด :

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 

          15 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ   สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้รับมอบหมายจากนายยงยุทธ หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้ชาวกาฬสินธุ์ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดช่วงเข้าพรรษา รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานประเพณีดังกล่าว พร้อมนี้ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมด้วยประชาชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมหล่อเทียนต้นเทียน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ทั้ง 9 คุ้มวัดของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ส่งเสริมให้ พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญตักบาตร รักษา ศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตั้งจิตอธิษฐานทำความดี ด้วยการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง รณรงค์ให้ ประชาชนงดเหล้าครบพรรษา คนใจหิน ใจเพชร

        โดยการจัดงานในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมอันแสดงออกถึงอัตลักษณ์และประเพณีของชาวไทยอีสาน ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้ชาวกาฬสินธุ์ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดช่วงเข้าพรรษา รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นเงินจำนวน 100,000 ภายในงานจัดให้มีพิธีลงนามการงดเหล้าครบพรรษา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เทเหล้า เผาบุหรี่ ลดละเลิกสิ่งไม่ดีตลอดเทศกาลเข้าพรรษา จากนั้นขบวนแห่เทียน เข้าพรรษาจากคุ้มวัดต่าง ๆ ทั้ง 9 คุ้มวัด ได้เคลื่อนไปรอบถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมขบวนต้นเทียนพรรษา และการแสดงศิลปะการฟ้อนรำที่สวยงามของชาวไทยอีสาน

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 84  
สถิติเดือนนี้ : 1,870  
สถิติปีนี้ : 13,649  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,124  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.