+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน       สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง จํานวน ๙ โครงการ       ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของอค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 จํานวน 39 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและต้อนรับคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 จํานวน 24 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์​ จัดอบรมโครงการเยาวชน รู้รักสามัคคี นำความดีพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 13 มิถุนายน 2562 20:46:55   อ่าน : 120 ครั้ง
รายละเอียด :

อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการเยาวชน รู้รักสามัคคี
นำความดีพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2562

.

 

           วันนี้ 12 มิถุนายน 2562เวลา 10.30 น. สวนดอนธรรม ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเยาวชน รู้รักสามัคคี นำความดีพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  


            พร้อมนี้นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกอย่างยั่งยืน เป็นหน้าที่ของสมาชิกในท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกันทำในสิ่งที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมด้วยความรู้รักสามัคคี และหากพิจารณาถึงการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนในอนาคต เยาวชนย่อมเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญในการพัฒนา เพราะเยาวชนคือ อนาคตของท้องถิ่นและประเทศชาติหากท้องถิ่นใดมีเยาวชนที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์สังคม ท้องถิ่นนั้นก็มีโอกาสที่จะสานต่อการพัฒนาสู่อนาคตได้ โดยเฉพาะการสร้างสุขภาวะที่ดีทั้ง4 ด้าน ให้แก่เยาวชนได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจหรืออารมณ์และด้านปัญญา ซึ่งจะทำให้เยาวชนพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน จึงได้จัดโครงการอบรมเยาวชน รู้รักสามัคคี นำความดีพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมต่อการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 12 คน รวม 144 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และพระอาจารย์วิทยากร จากวัดประชานิยม โดยหัวข้อบรรยายได้แก่ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมกับอนาคตของชาติ ,แนวคิดหลักกับการพัฒนาตนในพุทธรรมภาวนา 4 ฯลฯ และการระดมความคิดเห็น จัดทำแผนพัฒนาเยาวชนในแต่ละด้าน พร้อมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน
ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและต้อนรับคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
อบจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
อบจ.กาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบ ปัญหาน้ำท่วม และช่วยเหลือประชาชนในเขตเมือง เขตฆ้องชัย
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 49  
สถิติเดือนนี้ : 1,310  
สถิติปีนี้ : 15,399  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 217,874  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.