+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  อบจ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองลัดหลวง        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มถวายราช สักการะเนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จํานวน 2 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันครู       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม       ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน ๖ ตําแหน่ง จํานวน ๗ อัตรา     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 12 มิถุนายน 2562 16:26:14   อ่าน : 213 ครั้ง
รายละเอียด :

 

อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

 

          วันนี้ 11 มิถุนายน 2562เวลา 09.30 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา (หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า) นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

          พร้อมนี้นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ ในสภาวะปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ราคาสินค้าปรับสูงขึ้น ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงโดยได้มุ่งเน้นรายได้หลักอย่างเดียวการสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทำนา ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น การว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตเกิดขึ้นกับเกษตรกร ดังนั้น การรวมตัวกันของชุมชน เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดรายได้จึงเป็นตัวช่วยให้ประชาชนฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มในด้านการส่งเสริมรายได้จากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม มีการรวมกลุ่ม และการขยายผลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับทราบ เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอจำนวน 300 คน ในการอบรมดังกล่าวได้มีการบรรยายให้ความรู้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน การจดทะเบียน การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองลัดหลวง
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มถวายราช สักการะเนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 6  
สถิติเดือนนี้ : 1,384  
สถิติปีนี้ : 1,384  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 226,165  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.