+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineQ&Ayoutube info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (e-plannacc)       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (e-plannecc)       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”       นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2562 13:23:16   อ่าน : 889 ครั้ง
รายละเอียด :

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 โดยนายเสนีย์  เอกบุตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการประชุม ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม   ระเบียบหัวข้อในการประชุมหลัก  ใน วาระที่ 3 เป็นข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ำฤดูกาลผลิตปี 2562 โดยนายวุฒิศักดิ์  พลเสนา สอบจ.อำเภอหนองกุงศรี  จากกระทู้ดังกล่าวประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เชิญ นายรังสรรค์  สิงหบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจง อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจครัวเรือนของประเทศ ซึ่งมีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เป็นกฎหมายที่กำกับดูแลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่การบริหารจัดการในไร่อ้อยการผลิตในโรงงานน้ำตาล และการส่งออก ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล สำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับการปิดหีบอ้อยและราคาน้ำตาลนั้น เพื่อให้ได้รับความกระจ่างและชัดเจนนำเรียนผู้เชี่ยวชาญทางผู้แทนจากสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  เขต๔  จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ชี้แจงและให้ข้อมูลเรื่องนี้นายฤทธิ์รงค์  ชำนาญ  หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  เขต๔  จังหวัดขอนแก่น ชี้แจง  อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่ผู้ปลูกต้องจดทะเบียนชาวไร่ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และชาวไร่อ้อยที่จะจดทะเบียนได้ต้องมีพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ในเขตประกาศส่งเสริมการปลูกอ้อย ดังนั้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยจึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและกำหนดราคา ทั้งราคาอ้อยและราคาน้ำตาลทรายมาตั้งแต่ปี 2527  ชาวเกษตรกรผู้ปลูกไร่อ้อยจะต้องมาทำคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลถึงจะสามารถนำอ้อยของตนเข้าสู่โรงงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ได้ระบุไว้มิเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมาย  สำหรับราคาอ้อยในปี 2559 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,050 บาท/ตัน, ปี 2561 ราคาเริ่มต้น 880 บาท/ตัน ,และปีนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 700 บาท/ตัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ความหวานและคุณภาพของอ้อยเป็นองค์ประกอบด้วย สาเหตุราคาตกต่ำสืบเนื่องมาจากน้ำตาลในระบบของตลาดทั่วโลกมีมากเกินความต้องการ หลังจากผลผลิตน้ำตาลในหลายประเทศ ซึ่งเป็นคู่แข่งในการส่งออกน้ำตาลมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เพราะสภาพอากาศเอื้ออำนวย ผู้ผลิตไทยเรามีการขายน้ำตาลทั่วประเทศปีละ 135 ล้าน ซึ่งในปีนี้อยู่ที่ 126 ล้าน ปริมาณการส่งในแต่ละปีอยู่ที่ความต้องการของตลาดโลกเป็นสำคัญ ซึ่งในปี 2560 ทางรัฐบาลได้มีมติจากคณะรัฐมนตรี โดยใช้มาตรา 44 กำหนดให้ราคาน้ำตาลลอยตัว ทำให้รัฐบาลได้ตัดสิทธิ์ พร้อมกันนั้นทางเราได้ไปอุดหนุนค่าอ้อยให้กับเกษตรกรตันละ 110 บาท แต่เดิมทางเรามีโควตาซึ่งได้จัดแบ่งเป็นโควตา ก. คือ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายบริสุทธิ์และน้ำตาลชนิดอื่นๆผลิตสำหรับบริโภคภายในประเทศ  ซึ่งตรงนี้สามารถนำมากำหนดราคาอ้อยให้กับเกษตรกร โควตาข.คือ น้ำตาลทรายดิบที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ และโควตา ค. คือ ปริมาณน้ำตาลส่งออกไปต่างประเทศ ราคาน้ำตาลในปีที่ผ่านมา 12-13 บาท ราคาน้ำตาลตลาดโลก 17 บวกค่าพรีเมี่ยมซึ่งเราสามารถขายน้ำตาลดิบที่ส่งออกราคา 8 บาท น้ำตาลทรายขาวอยู่ที่ประมาณ 12-13 บาท ส่งผลทำให้ในปีนี้ราคาน้ำตาลต่ำกว่าปีที่ผ่านมาจึงเป็นสาเหตุให้ราคาอ้อยตกต่ำตามไปด้วย สำหรับประเด็นการปิดหีบอ้อยนั้น ก่อนจะปิดหีบอ้อยชาวไร่อ้อยที่มาทำสัญญากับโรงงานจะทราบปริมาณอ้อยตามคู่สัญญาที่ทำกับโรงงานไว้ ซึ่งก่อนจะปิดหีบจะมีคณะกรรมการไตรภาคี ทั้งชาวไร่อ้อย โรงงานและส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานได้ร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง และในช่วงที่ผ่านมาสมาคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประสานให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมาลงทะเบียนซึ่งขณะนี้เกือบ 99 เปอร์เซ็นต์และมีจำนวนน้อยที่ไม่ได้ลงทะเบียนทั้งนี้เพื่อชาวไร่อ้อยจะได้รับการช่วยเหลือและเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามพรบ.ต่อไป
 

 

นายวุฒิศักดิ์ พลเสนา สอบจ.อำเภอหนองกุงศรี เขต 1 อภิปราย ในกรณีเกษตรกรที่ไม่ได้จดทะเบียนคู่สัญญากับโรงงานซึ่งการทำการเกษตรกรได้มีการลงทุนที่สูงหากตัดอ้อยไม่ทันในกรณีที่โรงงานปิดหีบอ้อยในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ทางโรงงานสามารถขยายระยะเวลาออกไปเพื่อรองรับอ้อยของชาวเกษตรกรที่ตัดไม่ทัน นายสุรพงษ์  พลซื่อ สอบจ.อำเภอกุฉินารายณ์ เขต 3 อภิปราย ประเด็นสงสัยเป็นที่ทราบว่าผู้ที่จะนำอ้อยเข้าสู่โรงงานได้นั้นต้องลงทะเบียนและได้รับการรับรองตามพรบ. ทั้งนี้ก่อนที่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะนำอ้อยเข้าสู่โรงงานนั้นจะต้องมีต้นทุนเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมดินรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะปุ๋ย ขอเสนอโรงงานเพื่อเป็นข้อพิจารณาในกรณีราคาอ้อยปรับราคาลดลงเป็นไปได้หรือไม่ที่ราคาปุ๋ยซึ่งเป็นต้นทุนของเกษตรกรจะปรับราคาลดลงตามไปด้วย เพื่อลดการแบกรับภาระของชาวเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อีกประเด็นเรื่องเกี่ยวกับห้วงระยะเวลาการปิดหีบอ้อย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ชาวเกษตรกรต้องเร่งเผาอ้อยเพื่อนำอ้อยเข้าสู่โรงงานให้ทัน ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศค่า PM2.5 ตามมา อยากให้ทางโรงงานช่วยหามาตรการและพิจารณาเรื่องนี้ นายฤทธิ์รงค์  ชำนาญ  หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  เขต๔  จังหวัดขอนแก่น ชี้แจง กรณีปุ๋ยนั้นเกษตรกรบางรายได้มีการตกลงราคากับร้านจำหน่ายปุ๋ยซึ่งนำปุ๋ยมาใช้ก่อนและหักค่าใช้จ่ายเมื่อตัดอ้อยส่งโรงงานแล้ว ราคาปุ๋ยขึ้นตามสภาวะของตลาดและเกษตรกรปลูกอ้อยหลายรายไม่ได้จดทะเบียนกับโรงงานแต่ปลูกอ้อยเพื่อจะขาย ทำให้เกินโควตาการรับอ้อยของโรงงานนำมาซึ่งอ้อยล้นตลาด ในกรณีการเผาอ้อยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งก็ได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้อยู่เสมอ นายเสนีย์  เอกบุตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณนายรังสรรค์  สิงหบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายฤทธิ์รงค์  ชำนาญ  หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  เขต๔  จังหวัดขอนแก่น ที่ได้มาให้ข้อมูลและความกระจ่างในครั้งนี้

 

 

 

 

วาระที่ 4 ญัตติ(ค้างพิจารณา) เรื่องขอโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ รวม 100 โครงการ เป็นเงิน50,171,000 นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ.อำเภอเมือง เขต 2 อภิปราย งบประมาณที่นำเสนอมีโครงการที่น่าจะให้ความสำคัญโดยเฉพาะโครงการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพราะขณะนี้ภัยแล้งได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลายแห่ง อยากให้ฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำไปปรับปรุง แก้ไขและพิจารณาเพิ่มเติม   วาระที่ 5 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงิน 34,647,000 บาท  นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อภิปราย ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ปรากฏว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งจากการตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำมาใช้ได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำและเป็นเงินสำรองจ่ายอื่นๆ ตามระเบียบ ปรากฏว่ามียอดคงเหลือที่นำไปใช้จ่ายได้เป็นเงิน 34,651,614.41บาท  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินโครงการทั้งสิ้นจำนวน 53 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 34,647,000 บาทถ้วน  นายวิรัตน์ ภูต้องใจ สอบจ.อำเภอสมเด็จ เขต 2 หลัง จากผ่านฤดูร้อนไปแล้วเข้าสู่ฤดูฝนในห้วงระยะเวลาดังกล่าวส่งผลให้สภาพถนนและการสัญจรไปมาของประชาชนในหลายพื้นที่มีปัญหาและเป็นอุปสรรคในการเดินทาง อยากให้พิจารณาเรื่องโครงการถนนที่ชำรุดหรือยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้  จากการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบในญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เสนอ

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ รับร่างงบประมาณ ๑,๐๑๐ ล้านบาท
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 36  
สถิติเดือนนี้ : 987  
สถิติปีนี้ : 7,347  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 255,720  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.