+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน ๑ เรื่อง ของนายประดิษฐ์ เปรมไธสง ครูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562       จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒        งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี ๒๕๖๒       ประเพณีบุญคูณลาน มหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย และพิธีเฉลิมฉลองฆ้องชัยมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๒       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒       งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562       ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอคำม่วง ประจำปี ๒๕๖๒       งานประเพณีงานแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า เทศบาลตำบลเหนือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
อำเภอห้วยเม็กจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ครั้งที่ 22 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 15:55:45   อ่าน : 36 ครั้ง
รายละเอียด :

         อำเภอห้วยเม็กจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ครั้งที่ 22

10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณพุทธมณฑล วัดป่าธรรมพิทักษ์ เขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ จัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ครั้งที่ 22 นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอห้วยเม็กร่วมงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ครั้งที่ 22 โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี ในปีนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และให้การจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กมีความยิ่งใหญ่ จึงได้กำหนดกิจกรรมในงานที่หลากหลาย เช่น บวชชีพราหมณ์ บุญกุ้มข้าวใหญ่ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแสดงแสง สี เสียง พิธีเจริญพระพุทธมนต์สองฝั่งโขง ที่บริเวณวัดป่าธรรมพิทักษ์ ทั้งนี้เพื่อแสดงความเคารพสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอห้วยเม็ก และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ทั้งนี้ ประวัติการก่อสร้างพระธาตุพนมจำลองอำเภอห้วยเม็ก เกิดจากเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2520 พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในขณะนั้นและคณะสงฆ์ ได้ประชุมกันว่าชิ้นส่วนและวัตถุมงคลขององค์พระธาตุพนมองค์เดิมที่ จ.นครพรม ซึ่งพังทลายลงมาควรจะนำไปไว้ในพื้นที่ใด และได้ใช้วิธีเสี่ยงทายผล ปรากฏว่าวัดธรรมพิทักษ์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ได้รับอนุญาตให้นำชิ้นส่วนและวัตถุมงคลองค์เดิมมาประดิษฐานไว้เพียงแห่งเดียว ต่อมาระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2524 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง มีกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ อำเภอห้วยเม็กจึงถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปีเป็นวันเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองสมโภชองค์พระธาตุพนมจำลอง


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี ๒๕๖๒
ประเพณีบุญคูณลาน มหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย และพิธีเฉลิมฉลองฆ้องชัยมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 1,289  
สถิติปีนี้ : 2,834  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 205,309  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.