+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนลําปาววิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางธัญวดี โพธิชัย ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ภารโรง        อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมเปิดงาน บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2562 สร้างเป็นปราสาทขนาดใหญ่จากรวงข้าว ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2562 17:03:29   อ่าน : 201 ครั้ง
รายละเอียด :

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมเปิดงาน บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2562 สร้างเป็นปราสาทขนาดใหญ่จากรวงข้าว

    9 ก.พ. 62   ณ วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  นายอนันต์ พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นางเนาวรัตน์ คูสกุลรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองฯ เขต 3ร่วมงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2562 ได้มีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และชมความงดงามของปราสาทรวงข้าวที่สูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งพระสงฆ์และชาวบ้านในบ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมมือร่วมใจก่อสร้างขึ้น ประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว และสร้างปราสาทรวงข้าวขนาดใหญ่ ถือเป็นเป็นประเพณีที่ชาวบ้านต้อน จัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นอีกหนึ่งประเพณีฮิตสิบสองของชาวอีสาน  ที่จัดขึ้นในเดือนยี่หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ชาวนา ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล  เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ชาวบ้านจะขนข้าวใส่ยุ้ง โดยเชิญขวัญข้าว คือพระแม่โพสพไปยังยุ้งข้าว แล้วทำพิธีสู่ขวัญข้าว หลังจากประกอบพิธีกรรมเสร็จแล้ว ก็จะนำข้าวไปแจกจ่ายให้กับชาวนา เพื่อนำไปปลูกในปีต่อไป  เพราะถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นสิริมงคล

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 84  
สถิติเดือนนี้ : 1,870  
สถิติปีนี้ : 13,649  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,124  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.