+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน ๑ เรื่อง ของนายประดิษฐ์ เปรมไธสง ครูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562       จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒        งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี ๒๕๖๒       ประเพณีบุญคูณลาน มหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย และพิธีเฉลิมฉลองฆ้องชัยมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๒       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒       งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562       ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอคำม่วง ประจำปี ๒๕๖๒       งานประเพณีงานแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า เทศบาลตำบลเหนือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมเปิดงาน บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2562 สร้างเป็นปราสาทขนาดใหญ่จากรวงข้าว ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2562 17:03:29   อ่าน : 48 ครั้ง
รายละเอียด :

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมเปิดงาน บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2562 สร้างเป็นปราสาทขนาดใหญ่จากรวงข้าว

    9 ก.พ. 62   ณ วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  นายอนันต์ พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นางเนาวรัตน์ คูสกุลรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองฯ เขต 3ร่วมงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2562 ได้มีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และชมความงดงามของปราสาทรวงข้าวที่สูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งพระสงฆ์และชาวบ้านในบ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมมือร่วมใจก่อสร้างขึ้น ประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว และสร้างปราสาทรวงข้าวขนาดใหญ่ ถือเป็นเป็นประเพณีที่ชาวบ้านต้อน จัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นอีกหนึ่งประเพณีฮิตสิบสองของชาวอีสาน  ที่จัดขึ้นในเดือนยี่หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ชาวนา ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล  เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ชาวบ้านจะขนข้าวใส่ยุ้ง โดยเชิญขวัญข้าว คือพระแม่โพสพไปยังยุ้งข้าว แล้วทำพิธีสู่ขวัญข้าว หลังจากประกอบพิธีกรรมเสร็จแล้ว ก็จะนำข้าวไปแจกจ่ายให้กับชาวนา เพื่อนำไปปลูกในปีต่อไป  เพราะถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นสิริมงคล

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี ๒๕๖๒
ประเพณีบุญคูณลาน มหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย และพิธีเฉลิมฉลองฆ้องชัยมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 1,289  
สถิติปีนี้ : 2,834  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 205,309  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.