+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน ๑ เรื่อง ของนายประดิษฐ์ เปรมไธสง ครูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562       จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒        งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี ๒๕๖๒       ประเพณีบุญคูณลาน มหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย และพิธีเฉลิมฉลองฆ้องชัยมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๒       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒       งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562       ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอคำม่วง ประจำปี ๒๕๖๒       งานประเพณีงานแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า เทศบาลตำบลเหนือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานมหกรรมเส็งกลองร่องคำ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี 2562 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 15:01:36   อ่าน : 38 ครั้ง
รายละเอียด :

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานมหกรรมเส็งกลองร่องคำ  แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียน  ประจำปี  2562

   1  กุมภาพันธ์  2562   ณ  บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลร่องคำ  อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์       นายประยงค์ โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักศึกษา ประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมจัดกิจกรรมและเปิดงานมหกรรมเส็งกลองร่องคำ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2562

    ด้วยอำเภอร่องคำร่วมกับเทศบาลตำบลร่องคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างความตระหนักในคุณค่ากลองเส็ง และส่งเสริมการละเล่นกลองพื้นบ้านอีสานงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่จัดมาเป็นปีที่ 5 ซึ่งตามเป้าหมายของการจัดงานไม่ได้ให้เป็นแค่การงานจัดงานในท้องถิ่นเท่านั้น ยังมุ่งหวังให้เป็นงานในระดับภูมิภาค จะเห็นได้ว่าการจัดงานในแต่ละปีจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มขยายครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานและเริ่มเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านในปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วนและมีความยั่งยืนสำหรับกิจกรรม ในช่วงเช้ามีการรำบวงสรวงปู่ตา โดยมีผู้เข้าร่วมรำราว 700 คน ช่วงสาย ทำการพิธีเปิดแข่งขันกลองเส็งหน้ากว้างและกลองเส็งหน้าแคบที่เดินทางมาจากทั่วภาคอีสานและประเทศลาวอีก 2 แขวง กิจกรรมในงานมีการแข่งขันประชันกลองและโชว์กลองประเภทต่างๆ ที่เดินทางมาจากทุกภาคของประเทศไทย ทั้งการแข่งขันกลองเส็งหน้าแคบ แข่งขันกลองเส็งหน้ากว้าง แข่งขันกลองยาว โชว์กลองยาวภาคกลาง โชว์รำไหว้ครูกลองเส็งหน้ากว้าง และโชว์กลองตุ้ม  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ทั้งพืช และสัตว์ จากกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกลุ่มอาชีพในพื้นที่ การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป เป็นการขยายตลาดสินค้าสร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี ๒๕๖๒
ประเพณีบุญคูณลาน มหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย และพิธีเฉลิมฉลองฆ้องชัยมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,288  
สถิติปีนี้ : 2,833  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 205,308  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.