+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562        ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน ๓ อัตรา       งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง        ปฏิทินออกปฏิบัติงานให้บริการรับชําระภาษีนํ้ามัน และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม / รีสอร์ท และรับจดทะเบียนสถานการค้านํ้ามัน (อบจ.๐๑-๑) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 17 โครงการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 24 โครงการ       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยทราย และถนนคอนกรีตเชื่อมคอสะพานสายบ้านโพนสวรรค์ หมู่ ๑ ตําบลนาจําปา เชื่อมบ้านโนนกกจิก       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กส. ๒๐๒๓ บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))        อบจ.กาฬสินธุ์เปิดสะพานลำห้วยหลัว     
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม 2561 12:09:32   อ่าน : 206 ครั้ง
รายละเอียด :

           ระหว่างวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒

          กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นกับองค์กรภาครัฐ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒,๘๒๔ คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำสตรีในหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกมลาไสย  อำเภอฆ้องชัย  อำเภอยางตลาด  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  อำเภอนาคู  อำเภอเขาวง  อำเภอห้วยผึ้ง  อำเภอกุฉินารายณ์  อำเภอห้วยเม็ก  อำเภอร่องคำ  อำเภอคำม่วง  และอำเภอดอนจาน

 

          วิทยากรโดย  นายจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หัวข้อ บริบทสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย”  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  หัวข้อ บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน”  และ      ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิทินออกปฏิบัติงานให้บริการรับชําระภาษีนํ้ามัน และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม / รีสอร์ท และรับจดทะเบียนสถานการค้านํ้ามัน (อบจ.๐๑-๑) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์เปิดสะพานลำห้วยหลัว
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,011  
สถิติปีนี้ : 10,758  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 213,233  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.