+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562        ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน ๓ อัตรา       งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง        ปฏิทินออกปฏิบัติงานให้บริการรับชําระภาษีนํ้ามัน และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม / รีสอร์ท และรับจดทะเบียนสถานการค้านํ้ามัน (อบจ.๐๑-๑) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 17 โครงการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 24 โครงการ       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยทราย และถนนคอนกรีตเชื่อมคอสะพานสายบ้านโพนสวรรค์ หมู่ ๑ ตําบลนาจําปา เชื่อมบ้านโนนกกจิก       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กส. ๒๐๒๓ บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))        อบจ.กาฬสินธุ์เปิดสะพานลำห้วยหลัว     
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2561 16:40:10   อ่าน : 206 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้  (๑๙ ธ.ค.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

          กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดประชุมแจ้งรายงานการปฏิบัติงาน ผลการคัดเลือกกองทุนดีเด่นระดับเขต  หน่วยงานที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน รายงานการเงิน โดยนางสุกัญญา โพธิ์ละเดา  อนุกรรมการฝ่ายการเงิน  สรุปรายงานการให้บริการศูนย์โฮมสุข โดยนายสุรศักดิ์  ติลการยทรัพย์    นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ  รายงานผลความคืบหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายและการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.สุภัทรา  สามัง อนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบการฟื้นฟูฯ    และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา โดย นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

          นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติ  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปี ๒๕๖๑  จำนวน ๒๒ ราย ให้กับ ๖ อปท. ในจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกด้วย


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิทินออกปฏิบัติงานให้บริการรับชําระภาษีนํ้ามัน และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม / รีสอร์ท และรับจดทะเบียนสถานการค้านํ้ามัน (อบจ.๐๑-๑) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์เปิดสะพานลำห้วยหลัว
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 1,012  
สถิติปีนี้ : 10,759  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 213,234  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.