+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน        ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอฟัล์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๑ - ๐๐๐๒       ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอฟัล์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๑-๐๐๕๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑        ประกาศประชาสัมพันธ์ กฎกระทวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑        อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม       ประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑-๐๐๕๓ จํานวน ๕ ช่วง       ประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑-๐๐๐๒ จํานวน ๒ ช่วง       ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในการจัดงานวันต่อต้านคอร๋รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์     
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 16:32:56   อ่าน : 60 ครั้ง
รายละเอียด :

 


วันนี้ (๒๓ พ.ย.๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายยงยุทธ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พิธีเปิดกิจกรรม  Kick Off  โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัจจุบันคนไทยใช้ถุงพลาสติก ๕๙ ใบต่อวันต่อครัวเรือนโดย เฉพาะ กทม. เก็บขยะพลาสติก ต้องเก็บขยะมากถึง ๘๕,๐๐๐ ตันต่อวัน เป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ ๒๑ หรือ ๑,๘๐๐ ตันต่อวัน ดังนั้น หากเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะได้วันละ หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทต่อวัน หรือคิดเป็น ๖๕๐ ล้านบาทต่อปี  ซึ่งสามารถสร้างโรงเรียน โรงพยาบาลในต่างจังหวัดได้ ซึ่งจากข้อมูลสถิตินักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า คนไทย  เฉลี่ยใช้ถุงพลาสติกคนละ ๓ ใบต่อวัน เฉลี่ยปีละ ๗ พันล้านใบ กำจัดได้แค่ ๒๕% ตกค้าง ๗๕% ซึ่งการกำจัด พลาสติกต้องใช้กระบวนการคัดแยก ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาปลายน้ำ แต่ส่วนสำคัญคือต้นเหตุที่ต้องแก้ไขที่ต้นทางโดยการลดใช้ถุงพลาสติก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการ  ๓ ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ (๓Rs : Reduce Reuse และ Recycle) และหลักการ ประชารัฐและ    สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ  หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดกาฬสินธุ์  

กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก  และโฟม  ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย โดยจัดทำโครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น   ถือปิ่นโตในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยการกระตุ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจและมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในระดับองค์กร  บุคคล ครัวเรือน ชุมชน ก่อเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจในการนำไปสู่การแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป

 

 

               


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ กฎกระทวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 51  
สถิติเดือนนี้ : 656  
สถิติปีนี้ : 20,048  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 201,548  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.