+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อบจ.กาฬสินธุ์ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562       จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์       คณะอนุกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)       การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 11 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒       วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒     
โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 15:39:15   อ่าน : 223 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๘ พ.ย.๖๑) เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๑ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายอนันต์  พิมพะสาลี   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายนพกุล  ปัญญาแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมโครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

          ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและมีแนวโน้มที่ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปีอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและพฤติกรรมการบริโภค ดังนั้นหากไม่เร่งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  อย่างถูกต้องอาจทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น จะส่งผลก่อให้เกิดมลพิษสู่ธรรมชาติ  เกิดภาสะโลกร้อน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  จังหวัดกาฬสินธุ์โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน  สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดความตระหนักรู้สร้างจิตสำนึกให้กับสถานประกอบการ ร้านค้า  ลดการใช้ถุงพลาสติกและโหม  เปลี่ยนมาเป็นการใช้ตะกร้าและปิ่นโต  ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการนุ่งซิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน (ยกเว้นวันจันทร์)

 

 

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดกิจกรรม Kick Off พร้อมกันทั้ง ๑๘ อำเภอ ทั้งภาคราชการ ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน และประชาชน ทั้ง ๗๔ หน่วยงาน ในจังหวัดกาฬสินธุ์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะอนุกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)
การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 26  
สถิติเดือนนี้ : 1,366  
สถิติปีนี้ : 4,497  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 206,972  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.