+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 จํานวน 2 โครงการ       รายงานเรื่องนโยบาย ๕.๐ ของญี่ปุ่น       แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจําปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       การกําหนดแบบและการยื่นแบบคําขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม       “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 จํานวน 2 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ในรายของนางลัดดาวัลย์ บุญเรือง ครูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561       โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต”       อบจ.กาฬสินธุ์ ยกระดับ O-NET โรงเรียนในสังกัด     
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 25 ตุลาคม 2561 13:47:17   อ่าน : 41 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๒๕ ต.ค. ๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อให้การสนับสนุนกลุ้มหรือองค์กรในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน  โดยในครั้งนี้มีองค์กรขอรับการสนับสนุน  จำนวน ๖ องค์กร ได้แก่ ๑.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพิชิตโรคปวดเข่าในผู้สูงอายุตำบลนาเชือก ปี ๒๕๖๑  จากชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด  ๒.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก ๓ อ.  จากชมรมผู้สูงอายุตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย  ๓.โครงการเสริมสร้างคุณค่าสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑  จากชมรมผู้สูงอายุตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง  ๔.โครงการหนองแวงรวมใจ ผู้สูงวัยกายใจแข็งแรง พรากเพียรเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ จากชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ      ๕.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจในวัยเกษียณ ตำบลหลุบ ประจำปี ๒๕๖๑ จากชมรมผู้สูงอายุตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  และ ๖.โครงการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อลดภาวะเจ็บป่วยในผู้สูงอายุและคนพิการ จากโรงเรียนผู้สูงอายุบัวตูมบัวบาน อำเภอยางตลาด  และยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ดุสิต  ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น เข้าร่วมประขุมและให้คำแนะนำการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมของกองฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วย


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเรื่องนโยบาย ๕.๐ ของญี่ปุ่น
การกําหนดแบบและการยื่นแบบคําขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต”
อบจ.กาฬสินธุ์ ยกระดับ O-NET โรงเรียนในสังกัด
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 1,246  
สถิติปีนี้ : 18,922  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 200,422  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.