+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 จํานวน 2 โครงการ       รายงานเรื่องนโยบาย ๕.๐ ของญี่ปุ่น       แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจําปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       การกําหนดแบบและการยื่นแบบคําขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม       “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 จํานวน 2 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ในรายของนางลัดดาวัลย์ บุญเรือง ครูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561       โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต”       อบจ.กาฬสินธุ์ ยกระดับ O-NET โรงเรียนในสังกัด     
โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 4 กันยายน 2561 10:39:35   อ่าน : 505 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๔ ก.ย. ๖๑)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยนายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์  เลขานุการ นายก อบจ.  นายนพกุล  ปัญญาแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ์

          ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และเกษตรกร ได้มีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพใหม่ และสร้างรายได้ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจภายในประเทศ  สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีคุณภาพ

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต แบะผู้ประกอบการในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ในการผลิตสินค้าและพัฒนาของฝาก ของที่ระลึก ให้มีความรู้ในการออกแบบทั้งเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้เกิดความแปลกใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อของฝาก ของที่ระลึก เกิดการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าของฝาก ของที่ระลึกในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๖๐ คน  


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเรื่องนโยบาย ๕.๐ ของญี่ปุ่น
การกําหนดแบบและการยื่นแบบคําขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต”
อบจ.กาฬสินธุ์ ยกระดับ O-NET โรงเรียนในสังกัด
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 55  
สถิติเดือนนี้ : 1,165  
สถิติปีนี้ : 18,841  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 200,341  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.