+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 9 โครงการ       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและภารโรง จํานวน ๒ อัตรา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน ๑ โครงการ       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 11 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 3 โครงการ      
โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 4 กันยายน 2561 10:39:35   อ่าน : 779 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๔ ก.ย. ๖๑)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยนายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์  เลขานุการ นายก อบจ.  นายนพกุล  ปัญญาแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ์

          ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และเกษตรกร ได้มีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพใหม่ และสร้างรายได้ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจภายในประเทศ  สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีคุณภาพ

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต แบะผู้ประกอบการในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ในการผลิตสินค้าและพัฒนาของฝาก ของที่ระลึก ให้มีความรู้ในการออกแบบทั้งเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้เกิดความแปลกใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อของฝาก ของที่ระลึก เกิดการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าของฝาก ของที่ระลึกในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๖๐ คน  


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอเขาวง
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 17  
สถิติเดือนนี้ : 934  
สถิติปีนี้ : 934  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 203,409  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.