+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 จํานวน 2 โครงการ       รายงานเรื่องนโยบาย ๕.๐ ของญี่ปุ่น       แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจําปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       การกําหนดแบบและการยื่นแบบคําขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม       “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 จํานวน 2 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ในรายของนางลัดดาวัลย์ บุญเรือง ครูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561       โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต”       อบจ.กาฬสินธุ์ ยกระดับ O-NET โรงเรียนในสังกัด     
โครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 31 สิงหาคม 2561 11:47:07   อ่าน : 671 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๓๑ ส.ค.๖๑)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์  เลขานุการ นายก อบจ.  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนนกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ  TO BE NUMBER ONE มาปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ ๑๖ ปี  โดยกำหนดเป็นวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ว่า "จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาคนดี มุ่งสู่สังคมดี ด้วย TO BE NUMBER ONE " มีพันธกิจที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นหน่วยงานที่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด จำนวน ๑๒ โรงเรียน  ดังนั้น จึงเป็นภารกิจงานที่จะต้องร่วมขับเคลื่อนกับทางจังหวัดโดย ดำเนินงานตาม ๓ ยุทธศาสตร์ หลัก ๒ ยุทธศาสตร์รอง โดยการนำโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นพลังขับเคลื่อน ในแต่ละโรงเรียนให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์และแนวทางการแก้ไขปัญหา ของแต่ละโรงเรียน

          สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐ คน จำนวน ๑๒๐ คน และคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๑๒ คน นวมทั้งสิ้น ๑๓๒ คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์  เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขต ๑ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเรื่องนโยบาย ๕.๐ ของญี่ปุ่น
การกําหนดแบบและการยื่นแบบคําขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต”
อบจ.กาฬสินธุ์ ยกระดับ O-NET โรงเรียนในสังกัด
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 55  
สถิติเดือนนี้ : 1,165  
สถิติปีนี้ : 18,841  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 200,341  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.