+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอกมลาไสย ประจำปี 2561       ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ้าง จํานวน ๖ โครงการ       ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่6 จํานวน 4 โครงการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่5 จํานวน 6 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่4 จํานวน 5 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่3 จํานวน 6 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่2 จํานวน 6 โครงการ     
โครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 31 สิงหาคม 2561 11:47:07   อ่าน : 251 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๓๑ ส.ค.๖๑)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์  เลขานุการ นายก อบจ.  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนนกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ  TO BE NUMBER ONE มาปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ ๑๖ ปี  โดยกำหนดเป็นวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ว่า "จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาคนดี มุ่งสู่สังคมดี ด้วย TO BE NUMBER ONE " มีพันธกิจที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นหน่วยงานที่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด จำนวน ๑๒ โรงเรียน  ดังนั้น จึงเป็นภารกิจงานที่จะต้องร่วมขับเคลื่อนกับทางจังหวัดโดย ดำเนินงานตาม ๓ ยุทธศาสตร์ หลัก ๒ ยุทธศาสตร์รอง โดยการนำโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นพลังขับเคลื่อน ในแต่ละโรงเรียนให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์และแนวทางการแก้ไขปัญหา ของแต่ละโรงเรียน

          สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐ คน จำนวน ๑๒๐ คน และคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๑๒ คน นวมทั้งสิ้น ๑๓๒ คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์  เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขต ๑ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอกมลาไสย ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนบัวขาวจัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงศิลปะของนักเรียน
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 76  
สถิติเดือนนี้ : 1,562  
สถิติปีนี้ : 15,171  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 196,671  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.