+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อบจ.กาฬสินธุ์ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562       จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์       คณะอนุกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)       การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 11 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒       วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒     
โครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 31 สิงหาคม 2561 11:47:07   อ่าน : 1,021 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๓๑ ส.ค.๖๑)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์  เลขานุการ นายก อบจ.  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนนกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ  TO BE NUMBER ONE มาปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ ๑๖ ปี  โดยกำหนดเป็นวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ว่า "จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาคนดี มุ่งสู่สังคมดี ด้วย TO BE NUMBER ONE " มีพันธกิจที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นหน่วยงานที่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด จำนวน ๑๒ โรงเรียน  ดังนั้น จึงเป็นภารกิจงานที่จะต้องร่วมขับเคลื่อนกับทางจังหวัดโดย ดำเนินงานตาม ๓ ยุทธศาสตร์ หลัก ๒ ยุทธศาสตร์รอง โดยการนำโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นพลังขับเคลื่อน ในแต่ละโรงเรียนให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์และแนวทางการแก้ไขปัญหา ของแต่ละโรงเรียน

          สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐ คน จำนวน ๑๒๐ คน และคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๑๒ คน นวมทั้งสิ้น ๑๓๒ คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์  เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขต ๑ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะอนุกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)
การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 26  
สถิติเดือนนี้ : 1,366  
สถิติปีนี้ : 4,497  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 206,972  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.