+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อบจ.กาฬสินธุ์ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562       จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์       คณะอนุกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)       การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 11 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒       วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒     
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 31 สิงหาคม 2561 11:09:33   อ่าน : 844 ครั้ง
รายละเอียด :

 

                เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๑  เวลา ๐๙.๐ น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศาลากลางหลังเก่า) นายเธียรชัย อัจริยพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑ และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑

 

          จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวนประชากร ๙๘๕,๒๓๒ คน  มีผู้สูงอายุ จำนวน ๑๓๗,๐๑๙ คน หรือร้อยละ ๑๓.๙๐ จากจำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ดังนั้นการที่จะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับดูแลตนเองผู้สูงอายุ สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้จัดโครงการมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ งานมหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ OTOP” โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเริ่มตั้งแต่วนที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๑ รวมเวลา ๓ วัน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุประจำตำบล ตัวแทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น ๕๐๒ คน

 

          การจัดมหกรรมผู้สูงอายุในครั้งนี้ มีการเสวนาประเด็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งจะได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ หัวใจของความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ” “การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขการแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดบูทนิทรรศการ และบูทแสดงสินค้า จากชมรมผู้สูงอายุ  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากภาคีเครือข่ายจาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะอนุกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)
การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 26  
สถิติเดือนนี้ : 1,366  
สถิติปีนี้ : 4,497  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 206,972  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.