+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานพิธีเปิดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลโนนบุรี       กองทุนฟื้นฟูฯ กาฬสินธุ์ รับโล่กองทุนดีเด่น ระดับเขต       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ       ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561       พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2562       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 จํานวน 9 โครงการ       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 จํานวน 7 โครงการ     
โครงการค่ายพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ปี ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 7 สิงหาคม 2561 08:45:43   อ่าน : 349 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๔ ส.ค.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสวนดอนธรรม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายอนันต์  พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหัด  และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้  ความรัก  ความเข้าใจ รู้คุณค่าของตนเองและครอบครัว

 

          ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทุกคนต้องให้การดูแลเอาใจใส่  เพราะทำหน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์  ทั้งการอบรมเลี้ยงดู  ให้ความรักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก  เพื่อให้บุคคลเป็นคนดี  มีคุณภาพ  และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว  มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี  และส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคม   สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  เยาวชนและผู้ปกครองจากอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๘๐ คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  จากอดีตพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี  และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานพิธีเปิดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลโนนบุรี
กองทุนฟื้นฟูฯ กาฬสินธุ์ รับโล่กองทุนดีเด่น ระดับเขต
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ
ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 10  
สถิติเดือนนี้ : 1,130  
สถิติปีนี้ : 16,995  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 198,495  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.