+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน        ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอฟัล์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๑ - ๐๐๐๒       ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอฟัล์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๑-๐๐๕๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑        ประกาศประชาสัมพันธ์ กฎกระทวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑        อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม       ประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑-๐๐๕๓ จํานวน ๕ ช่วง       ประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑-๐๐๐๒ จํานวน ๒ ช่วง       ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในการจัดงานวันต่อต้านคอร๋รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์     
โครงการค่ายพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ปี ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 7 สิงหาคม 2561 08:45:43   อ่าน : 672 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๔ ส.ค.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสวนดอนธรรม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายอนันต์  พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหัด  และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้  ความรัก  ความเข้าใจ รู้คุณค่าของตนเองและครอบครัว

 

          ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทุกคนต้องให้การดูแลเอาใจใส่  เพราะทำหน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์  ทั้งการอบรมเลี้ยงดู  ให้ความรักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก  เพื่อให้บุคคลเป็นคนดี  มีคุณภาพ  และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว  มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี  และส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคม   สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  เยาวชนและผู้ปกครองจากอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๘๐ คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  จากอดีตพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี  และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ กฎกระทวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 7  
สถิติเดือนนี้ : 678  
สถิติปีนี้ : 20,070  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 201,570  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.