+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒       งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562       ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอคำม่วง ประจำปี ๒๕๖๒       งานประเพณีงานแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า เทศบาลตำบลเหนือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       อำเภอห้วยเม็กจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ครั้งที่ 22       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ        ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมเปิดงาน บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2562 สร้างเป็นปราสาทขนาดใหญ่จากรวงข้าว       ประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดีอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองบัวขาว โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม 2561 10:30:51   อ่าน : 839 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๒ ส.ค. ๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายอนันต์  พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

          กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดอบรมขึ้นตามแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง  โดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดการฝึกอบรม ในวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกลุ่มคือบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๗๓ คน บุคลากรโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓๖ คน นวมทั้งสิ้น ๑๐๙ คน   เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) การจัดทำงบประมาณ การรับเงิน การเบิกจ่าย และการายงานทางการเงิน  สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระบบการเบิกจ่ายเงิน e-LAAS กับระบบ GFMIS และระบบ e-GP รวมทั้งสามารถติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอคำม่วง ประจำปี ๒๕๖๒
งานประเพณีงานแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า เทศบาลตำบลเหนือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อำเภอห้วยเม็กจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ครั้งที่ 22
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 28  
สถิติเดือนนี้ : 941  
สถิติปีนี้ : 2,486  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 204,961  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.