+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 8 จํานวน 6 โครงการ        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 7 จํานวน 9 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนลําปาววิทยาคม ในรายนางศิริจันทร์ ภูกงลี ครูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ผลงาน       ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไปไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 20 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 6 จํานวน 6 โครงการ       วัน “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ประจำปี ๒๕๖๑       โครงการค่ายพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ปี ๒๕๖๑       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 5 จํานวน 16 โครงการ       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม 2561 11:03:48   อ่าน : 19 ครั้ง
รายละเอียด :

 

 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

         28 กรกฎาคม 2561 ณ  พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) นายนพกุล ปัญญาแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

         โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี  จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของเดือนตลอดปี 2561  การสวดมนต์หรือการเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตราย และเกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดหรือเจริญพระพุทธมนต์ สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา ขอให้อานุภาพพระปริตรจงคุ้มครองรักษาอยู่ทุกเมื่อ และทำใจให้สงบเป็นสมาธิแน่วแน่ ก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑
วัน “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการค่ายพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ปี ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
โครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 1,060  
สถิติปีนี้ : 12,533  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 194,033  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.