+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562        ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน ๓ อัตรา       งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง        ปฏิทินออกปฏิบัติงานให้บริการรับชําระภาษีนํ้ามัน และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม / รีสอร์ท และรับจดทะเบียนสถานการค้านํ้ามัน (อบจ.๐๑-๑) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 17 โครงการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 24 โครงการ       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยทราย และถนนคอนกรีตเชื่อมคอสะพานสายบ้านโพนสวรรค์ หมู่ ๑ ตําบลนาจําปา เชื่อมบ้านโนนกกจิก       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กส. ๒๐๒๓ บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))        อบจ.กาฬสินธุ์เปิดสะพานลำห้วยหลัว     
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 16 กรกฏาคม 2561 14:34:13   อ่าน : 490 ครั้ง
รายละเอียด :

 

 

          วันนี้ (๑๖ ก.ค. ๖๑)  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๑

 

          จากสถานการณ์ในประเทศไทยมีผู้หญิงอายุต่ำกว่า  ๒๐ ปี ที่คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ ๓๕๕ ราย เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ถึง ๑๐ รายต่อวัน ร้อยละ ๑๖ ของการคลอดในปัจจุบันเป็นการคลอดที่เกิดจากแม่วัยรุ่น นอกจากนี้ยังพบว่าอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่น คือ ๑๓ – ๑๕ ปี

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก องค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชายและหญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๕๑๐ คน ครู จำนวน ๑๗ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๒๗ คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๐ ท่าน

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิทินออกปฏิบัติงานให้บริการรับชําระภาษีนํ้ามัน และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม / รีสอร์ท และรับจดทะเบียนสถานการค้านํ้ามัน (อบจ.๐๑-๑) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์เปิดสะพานลำห้วยหลัว
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,011  
สถิติปีนี้ : 10,758  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 213,233  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.