+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 9 โครงการ       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและภารโรง จํานวน ๒ อัตรา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน ๑ โครงการ       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 11 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 3 โครงการ      
โครงการเยาวชนจิตอาสา ฝึกภาษา ทำความดี บนวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 10 กรกฏาคม 2561 13:24:53   อ่าน : 242 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๑๐ ก.ค. ๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หมู่บ้านนานาชาติ เปรมปรีดี ตำบลลำพาน อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยนายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์  เลขานุการ นายก อบจ. นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นางอมร ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา ฝึกภาษา ทำความดี บนวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑

          ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน โดยให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเหมาะสม  ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถโดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักต่อเด็กและเยาวชนในการเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา ฝึกภาษา ทำความดี บนวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ พึ่งพาตนเอง บนวิถีพอเพียงให้กับเยาวชน ผ่านการลงมือทำ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคมและสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประโยชน์สุขที่เยาวชนได้รับจากโครงการ ทำให้มองเห็นคุณค่าวิถีชีวิตไทย เข้าใจผู้อื่นและพัฒนาตนเองสู่การมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และเป็นการเพิ่มทักษะในการฝึกพูดภาษาอังกฤษของเยาวชนให้มีความกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้เป็นรุ่นที่ ๑  (๑๐ – ๑๑ ก.ค.๖๑) โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓๐ ประกอบด้วย โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม โรงเรียนลำปาววิทยาคม โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร โรงรียนเมืองสมเด็จ และโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม

 

          

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอเขาวง
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 17  
สถิติเดือนนี้ : 934  
สถิติปีนี้ : 934  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 203,409  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.