+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 สภารับร่างข้อบัญญัติ อบจ.กาฬสินธุ์ งบ 950 ล้าน       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 8 จํานวน 6 โครงการ        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 7 จํานวน 9 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนลําปาววิทยาคม ในรายนางศิริจันทร์ ภูกงลี ครูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ผลงาน       ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไปไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 20 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 6 จํานวน 6 โครงการ       วัน “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ประจำปี ๒๕๖๑       โครงการค่ายพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ปี ๒๕๖๑       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 5 จํานวน 16 โครงการ     
โครงการ “พลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย”ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 12 มิถุนายน 2561 11:42:03   อ่าน : 80 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้  (๑๒ มิ.ย. ๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  (หลังเก่า)  นายอนันต์  พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์ เลขานุการ นายก อบจ.กาฬสินธุ์  ได้ร่วมโครงการ พลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

          จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ๑ ใน ๒๐ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในแต่ละปี  จะได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตลอดจนพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชั่น เข้ามาในเขตพื้นที่เป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำสำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัย ได้แก่ เขื่อนลำปาว  แม่น้ำชี ลำน้ำปาว ลำพะยัง และอื่นๆ อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยได้  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มักเกิดปัญหา น้ำท่วมซ้ำซาก ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว  ด้วยการบูรณาการสนธิกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครต่าง ๆ และจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจโดยผ่านกลไก ประชารัฐภายใต้โครงการ  kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  โดยได้ดำเนินขุดลอกท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำ รวมถึงทำความสะอาดบริเวณทางเดินเท้า ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลดการเกิดเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้สนับสนุนรถบรรทุก และอาหารพร้อมน้ำดื่มเป็นจำนวน ๖๐๐ ชุด ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วย


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑
วัน “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการค่ายพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ปี ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
โครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 68  
สถิติเดือนนี้ : 1,126  
สถิติปีนี้ : 12,599  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 194,099  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.