+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒       งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562       ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอคำม่วง ประจำปี ๒๕๖๒       งานประเพณีงานแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า เทศบาลตำบลเหนือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       อำเภอห้วยเม็กจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ครั้งที่ 22       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ        ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมเปิดงาน บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2562 สร้างเป็นปราสาทขนาดใหญ่จากรวงข้าว       ประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดีอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองบัวขาว โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 6 มิถุนายน 2561 11:19:17   อ่าน : 278 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๖ มิ.ย.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๕๓๗ ชั้น ๗ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ (อาคาร ๑๕) คณะเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยนายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์  เลขานุการ นายก อบจ.  นายนพกุล  ปัญญาแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑

 

          สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานเบื้องต้นในครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๖ คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมชุด Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน  และยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอคำม่วง ประจำปี ๒๕๖๒
งานประเพณีงานแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า เทศบาลตำบลเหนือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อำเภอห้วยเม็กจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ครั้งที่ 22
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 28  
สถิติเดือนนี้ : 941  
สถิติปีนี้ : 2,486  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 204,961  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.