+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานพิธีเปิดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลโนนบุรี       กองทุนฟื้นฟูฯ กาฬสินธุ์ รับโล่กองทุนดีเด่น ระดับเขต       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ       ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561       พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2562       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 จํานวน 9 โครงการ       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 จํานวน 7 โครงการ     
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 24 พฤษภาคม 2561 16:07:20   อ่าน : 149 ครั้ง
รายละเอียด :

 

 

          วันนี้  (๒๔ พ.ค.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า) นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์

          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท ประกอบด้วย (๑) ตลาดประชารัฐ Green Market (๒) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (๓) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (๔) ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข (๕) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด (๖) ตลาดประชารัฐ Modern Trade (๗) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. (๘) ตลาดประชารัฐต้องชม และ (๙) ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จำนวน ๒,๒๑๓ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ยอดผู้ได้รับการจัดสรรพื้นที่ ๒,๐๔๖ ราย ยอดสะสมรายได้ (ไม่หักต้นทุน) ของผู้ประกอบการที่ได้ค้าขาย ๑๘,๐๑๙,๐๒๗ บาท

 

          ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการบูรณาการทำงานและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และส่วนราชการพื้นที่ในการบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลหรือสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดให้ได้มาตรฐานตามหลักมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ค้าและผู้ซื้อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ตามแนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาด ได้แก่ (๑) ด้านสุขลักษณะทั่วไป (๒) ด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (๓) ด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค (๔) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ  โดยนำแนวทางความสำเร็จจากการดำเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จสู่ "ตลาดประชารัฐ" มีจุดเด่นในเรื่องของตลาดสะอาด ตลาดปลอดภัย และไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม (No Foam)

 

          การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ของตลาดประชารัฐแต่ละประเภท ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการดำเนินการอบรมโครงการดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานพิธีเปิดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลโนนบุรี
กองทุนฟื้นฟูฯ กาฬสินธุ์ รับโล่กองทุนดีเด่น ระดับเขต
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ
ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 15  
สถิติเดือนนี้ : 1,169  
สถิติปีนี้ : 17,034  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 198,534  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.