+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน       สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง จํานวน ๙ โครงการ       ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของอค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 จํานวน 39 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและต้อนรับคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 จํานวน 24 โครงการ     
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอท่าคันโท ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 06:07:44   อ่าน : 282 ครั้ง
รายละเอียด :

 

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพลานุภาพ ธนพร คำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโทได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอท่าคันโท

 

ด้วยนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาล  ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพประชาชนในเชิงรุกให้มีทีมหมอครอบครัว  ตามโครงการคลินิกหมอครอบครัว  โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม. มีบทบาทสำคัญที่ต้องดูแลสุขภาพครัวเรือน  ทั้งการเยี่ยมบ้าน แนะนำดูแลสุขภาพ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีสุขภาพอนมัยที่ดี  ซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีขีดความสามารถ ในการจัดบริการสุขภาพที่สุขศาลา รวมทั้งการบริการดูลสุขภาพคนในชุมชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มคนพิการ ให้เท่าทันสถานการณ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาโรคเรื้อรังมีมากขึ้น ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและโรคมะเร็ง  ยังมีอัตราตายสูงและเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑  โดยเฉพาะมะเร็งตับท่อน้ำดี

 

 

นายยงยุทธ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายบดินทร์ พยุงแสนกุล  ส.อบจ.กาฬสินธุ์  อำเภอท่าคันโท นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับ อสม. โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมให้เน้นการเฝ้าระวังป้องกันและการดูแลประชาชน  การจัดการสุขภาพชุมชนเป็นเลิศ เพื่อการพึ่งตนเองด้วยวิถีชุมชน  การใช้แอปพิเคชั่น หลักการปฐมพยาบาล  และฟื้นคืนชีวิต(CPR) เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค อสม. ๔.๐ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็น อสม.อำเภอท่าคันโทประกอบด้วย อสม.จาก ตำบล ท่าคันโท  ตำบลกุงเก่า ตำบลยางอุ้ม ตำบลกุดจิก ตำบลนาตาล และตำบลดงสมบูรณ์ จำนวน ๗๐๐ คน ระยะการฝึกอบรมได้กำหนดเป็น ภาคทฤษฏี ๑ วัน  และภาคปฏิบัติ ๑ วัน ซึ่งรุ่นนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ ๑๕  โดยมีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน
ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและต้อนรับคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
อบจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
อบจ.กาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบ ปัญหาน้ำท่วม และช่วยเหลือประชาชนในเขตเมือง เขตฆ้องชัย
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 49  
สถิติเดือนนี้ : 1,310  
สถิติปีนี้ : 15,399  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 217,874  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.