+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 9 โครงการ       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและภารโรง จํานวน ๒ อัตรา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน ๑ โครงการ       โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 11 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 3 โครงการ      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟคำม่วง ประจำปี ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 20 พฤษภาคม 2561 20:19:15   อ่าน : 119 ครั้ง
รายละเอียด :

 

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟคำม่วง  ประจำปี ๒๕๖๑

        ๒๐ พ.ค.๖๑  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำม่วง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

             นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟคำม่วง  ประจำปี ๒๕๖๑   พร้อมนายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด.ต.นิคม ประดับการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอคำม่วง

นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         

              สืบเนื่องจากเป็นประเพณีบุญบั้งไฟหนึ่งของภาคอีสานของไทย   ถือเป็นประเพณีสำคัญที่จะขาดไม่ได้ เพราะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ชาวอีสานมีความเชื่อว่า ถ้าปีใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำทำนา แต่ถ้าปีใดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย งานบุญบั้งไฟจึงถือเป็นงานประเพณี ประจำปีที่สำคัญของชาวอีสาน พอใกล้ถึงวันงานชาวอีสานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับบ้านไปร่วมงานบุญบั้งไฟซึ่งเป็นงานที่สร้างความรักความสามัคคีของคนท้องถิ่นเป็นอย่างดี  โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทางพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดร่วมกับชาวอำเภอคำม่วง  และส่งเสริมจารีต ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเป็นที่ทราบแพร่หลายไป

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ทําเนียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๑
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอนามน
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอห้วยผึ้ง
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอเขาวง
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 17  
สถิติเดือนนี้ : 934  
สถิติปีนี้ : 934  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 203,409  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.