+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอกมลาไสย ประจำปี 2561       ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ้าง จํานวน ๖ โครงการ       ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่6 จํานวน 4 โครงการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่5 จํานวน 6 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่4 จํานวน 5 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่3 จํานวน 6 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่2 จํานวน 6 โครงการ     
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอสมเด็จ รุ่น ๒ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 30 เมษายน 2561 16:10:22   อ่าน : 156 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๓๐ เม.ย. ๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอสมเด็จ รุ่น ๒

          ด้วยนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาล  ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพประชาชนในเชิงรุกให้มีทีมหมอครอบครัว  ตามโครงการคลินิกหมอครอบครัว  โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม. มีบทบาทสำคัญที่ต้องดูแลสุขภาพครัวเรือน  ทั้งการเยี่ยมบ้าน แนะนำดูแลสุขภาพ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีสุขภาพอนมัยที่ดี  ซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีขีดความสามารถ ในการจัดบริการสุขภาพที่สุขศาลา รวมทั้งการบริการดูลสุขภาพคนในชุมชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มคนพิการ ให้เท่าทันสถานการณ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาโรคเรื้อรังมีมากขึ้น ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและโรคมะเร็ง  ยังมีอัตราตายสูงและเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑  โดยเฉพาะมะเร็งตับท่อน้ำดี

 

          นายยงยุทธ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายประยงค์  โมคภา รองนายก อบจ.  นายวิรัตน์ ภูต้องใจ รองประธานสภา อบจ.  นายอนันต์ อรรคเศรษฐัง ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอสมเด็จ เขต ๑  นางสาวอัจฉราวรรณ ศิริกุล  เลขานุการนายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับ อสม. โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมให้เน้นการเฝ้าระวังป้องกันและการดูแลประชาชน  การจัดการสุขภาพชุมชนเป็นเลิศ เพื่อการพึ่งตนเองด้วยวิถีชุมชน  การใช้แอปพิเคชั่น หลักการปฐมพยาบาล  และฟื้นคืนชีวิต(CPR) เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค อสม. ๔.๐ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็น อสม.อำเภอสมเด็จ ประกอบด้วย อสม.จาก ตำบลสมเด็จ  ตำบลผาเสวย ตำบลแซงบาดาล ตำบลมหาไชย ตำบลลำห้วยหลัว  และตำบลศรีสมเด็จ จำนวน ๕๔๓ คน ระยะการฝึกอบรมได้กำหนดเป็น ภาคทฤษฏี ๑ วัน  และภาคปฏิบัติ ๑ วัน ซึ่งรุ่นนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ ๘  โดยมีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

         

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอกมลาไสย ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนบัวขาวจัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงศิลปะของนักเรียน
โครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 9  
สถิติเดือนนี้ : 1,705  
สถิติปีนี้ : 15,314  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 196,814  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.