+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ ออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม รีสอร์ท และรับแบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน       โครงการ “พลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย”ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 3 จํานวน 17 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 2 จํานวน 36 โครงการ       ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อบจ.กาฬสินธุ์       โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑       โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอยางตลาด รุ่นที่ ๓       โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอยางตลาด รุ่นที่ ๒     
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 11 เมษายน 2561 15:42:12   อ่าน : 79 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมชาลอง บูทรีค  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายอนันต์  พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายนพกุล  ปัญญาแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานทางปกครองที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่ กฎหมายได้กำหนดให้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการหรือให้บริหารสาธารณะเป็นจำนวนมาก  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของประชาชน  ทำให้สิทธิหน้าที่ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป บางกรณีก็ก่อให้เกิดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายหรือชดใช้เงินให้แก่องค์กร  จึงอาจสรุปได้ว่า กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายเกี่ยวกันระหว่างองค์กรของฝ่ายปกครอง  คือ  ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่เองก็ได้ การมีความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับหลักกฎหมายทางปกครอง อาจส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดความผิดพลาด ล่าช้า อาจนำมาซึ่งการฟ้องร้องเป็นคดีปกครอง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

 

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พร้อมทั้งนำหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครอง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในลักษณะเน้นข้อกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง  กลุ่มเป็นหมายในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน ๑๖๐ คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศาลปกครองพิษณุโลก

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม รีสอร์ท และรับแบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน
โครงการ “พลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย”ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอยางตลาด รุ่นที่ ๓
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 11  
สถิติเดือนนี้ : 816  
สถิติปีนี้ : 8,860  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 190,360  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.