+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนลําปาว จํานวน ๒ เรื่อง ในรายนายอดินันต์ บัณฑิตา ครูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ผลงาน       สภารับร่างข้อบัญญัติ อบจ.กาฬสินธุ์ งบ 950 ล้าน       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 8 จํานวน 6 โครงการ        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 7 จํานวน 9 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนลําปาววิทยาคม ในรายนางศิริจันทร์ ภูกงลี ครูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ผลงาน       ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไปไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 20 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 6 จํานวน 6 โครงการ       วัน “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ประจำปี ๒๕๖๑       โครงการค่ายพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ปี ๒๕๖๑     
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอเมือง รุ่น 2 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 11 เมษายน 2561 14:56:20   อ่าน : 97 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          วันนี้ (๑๑ เม.ย.) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธ์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          นายยงยุทธ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายอนันต์  พิมพ์พะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับ อสม. โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมให้เน้นการเฝ้าระวังป้องกันและการดูแลประชาชน  การจัดการสุขภาพชุมชนเป็นเลิศ เพื่อการพึ่งตนเองด้วยวิถีชุมชน  การใช้แอปพิเคชั่น หลักการปฐมพยาบาล  และฟื้นคืนชีวิต(CPR) เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค อสม. ๔.๐ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็น อสม.อำเภอเมือง ประกอบด้วย อสม.จาก ตำบลหลุบ ตำบลห้วยโพธิ์ ตำบลเหนือ และตำบลกาฬสินธุ์ (๓๖ ชุมชน) จำนวน ๘๙๐ คน ระยะการฝึกอบรมได้กำหนดเป็น ภาคทฤษฏี ๑ วัน  และภาคปฏิบัติ ๑ วัน ซึ่งรุ่นนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ ๒  โดยมีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

 

          


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑
วัน “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการค่ายพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ปี ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
โครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 24  
สถิติเดือนนี้ : 1,344  
สถิติปีนี้ : 12,817  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 194,317  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.