+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอกมลาไสย ประจำปี 2561       ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ้าง จํานวน ๖ โครงการ       ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทคนพิการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่6 จํานวน 4 โครงการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่5 จํานวน 6 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่4 จํานวน 5 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่3 จํานวน 6 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่2 จํานวน 6 โครงการ     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียนไทย-จีน ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2561 11:44:56   อ่าน : 155 ครั้ง
รายละเอียด :

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการแลกเปลี่ยนครู  และนักเรียนไทย-จีน

 

            29  มีนาคม  2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานงานโครงการแลกเปลี่ยนครู  และนักเรียนไทย-จีน           สืบเนื่องการพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  กำหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้  เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมและสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมการเรียนรู้  และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ในต่างประเทศมากขึ้น  โดยได้ทำความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันขงจื้อมหาลัยมหาสารคาม  เพื่อแลกเปลี่ยนด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมประเพณี  ซึ่งได้จดให้มีการเรียนการสอนในทุกโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และทำการคัดนักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาหาความรู้จากประสบการจริงและเป็นการแลกเปลี่ยนด้านภาษา  ด้านวัฒนธรรม  ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน  25  คน ครูและบุคลากร 3  คน  ระหว่างวันที่  7 - 15 มีนาคม  2561      เข้าศึกษาเรียนรู้ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน  ณ มหาลัยชนชาติกว่างวี  มณฑลหนานหนิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอกมลาไสย ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนบัวขาวจัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงศิลปะของนักเรียน
โครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 68  
สถิติเดือนนี้ : 1,764  
สถิติปีนี้ : 15,373  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 196,873  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.